Frihet i tanken

På vår terapimottagning erbjuder vi KBT - Kognitiv beteendeterapi  och MI samtal både till privatpersoner och mot företag/organisationer. KBT är en vetenskapligt belagd terapiform som framför allt rekommenderas vid nedstämdhet, oro, ångest och fobier. KBT är tidbegränsad, strukturerad och löper vanligtvis över cirka 5-10 sessioner med hemuppgifter och övningar däremellan.