Personuppgiftshantering.
Så hanteras dina personuppgifter
Varje gång du besöker registrerar vi Psykolgilabbet AB uppgifter om dig. Det gör vi dels för att vi är skyldiga att göra det enligt Patientdatalagen, dels för att kunna administrera om det finns ett avtal mellan din arbetsgivare och Psykologilabbet AB. 

I de flesta fall sker registreringen med hjälp av dator och hur dessa personuppgifter ska behandlas regleras i Personuppgiftslagen. 

Psykolgilabbet AB är ansvarig för de uppgifter (din e-postadress) du lämnar. Uppgifterna behandlas endast av Psykolgilabbet AB i syfte att upprätthålla kundrelationen. Du har rätt att ta del av uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan enkelt ändra eller avbeställa eventuella prenumerationen genom att kontakta oss.  

Cookies och statistik

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Det används för att spara information om var på webbplatsen du varit i syfte att se hur många besökare Sömnmottagningen.se har och vilka delar som är mest välbesökta. På så sätt kan vi  Psykolgilabbet AB ständigt förbättra vår webbplats vad gäller relevans och specifik information.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Fel på sajten 

Kontakta vår Webbkontakt om webbplatsen innehåller tekniska fel, typografiska fel eller sakfel. 


Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Psykolgilabbet AB. Informationen - text, bilder och ljud - får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras eller överföras i någon form överhuvudtaget. 


Externa länkar

Länkar från Psykologilabbet till webbplatser utanför domänen  är utanför Psykolgilabbet AB kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information på dessa platser.